การติดต่อ


  •   2021-03-10 15:59:25    819  

ที่อยู่

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เลขที่ 2177 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์

02-5615360

แฟกซ์

02-5615286

อีเมล์

brpd@rice.mail.go.th