ข้อมูลพันธุ์ข้าว


ข้าวทับทิมชุมแพ

ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวลูกครึ่ง “อีสาน-ใต้”

  • โดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว   2021-12-02 16:15:56    518     0 

ข้าวสังข์หยดพัทลุง

สุดยอดข้าวดีจากภาคใต้ของประเทศไทย

  • โดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว   2021-06-30 21:27:14    1053     0