เอกสารอบรม


เอกสารประกอบการอบรมการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้และระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าว

อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-07-28 21:01:09

อ่านต่อ...
1