ประชาสัมพันธ์


กรมการข้าว ขอเชิญ ช้อป ชิม ชิล งานข้าวคุณภาพของไทย จากหัวใจชาวนา ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโซนตลาดน้ำ อ.ต.ก.

กรมการข้าว ขอเชิญ ช้อป ชิม ชิล งานข้าวคุณภาพของไทย จากหัวใจชาวนา ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโซนตลาดน้ำ อ.ต.ก.

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-07-19 10:59:26

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ขอเชิญร่วม ดื่มด่ำบรรยากาศ พักผ่อนแบบชิลล์ๆ กับแปลงแสดงพันธุ์ข้าว ที่ได้ยกมาไว้ที่ ตลาด อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

กรมการข้าว ขอเชิญร่วม ดื่มด่ำบรรยากาศ พักผ่อนแบบชิลล์ๆ กับแปลงแสดงพันธุ์ข้าว ที่ได้ยกมาไว้ที่ ตลาด อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-07-05 15:32:33

อ่านต่อ...

วันที่4 - 6 มิถุนายน 2565 นี้ มาร่วมงานที่ทางกรมการข้าวและตลาด อ.ต.ก.

วันที่4 - 6 มิถุนายน 2565

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-05-26 10:45:43

อ่านต่อ...

วันที่4 - 6 มิถุนายน 2565 นี้ มาร่วมงานที่ทางกรมการข้าวและตลาด อ.ต.ก.

วันที่4 - 6 มิถุนายน 2565

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-05-26 10:45:37

อ่านต่อ...

งานวันข้าวและชาวนา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวันข้าวและชาวนา ประจำปี 2565

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-05-10 16:04:31

อ่านต่อ...

กรมการข้าวมีการจัดงาน

สินค้าข้าวคุณภาพของไทย จากหัวใจชาวนา

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-05-09 13:10:16

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม

Farm stay for Health: การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-05-09 11:45:35

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม

Farm stay for Health: การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-05-09 11:45:07

อ่านต่อ...
1