ข่าวกิจกรรม


กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-09-06 15:37:42

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-09-05 10:33:14

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-09-05 10:28:41

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-06-21 15:28:30

อ่านต่อ...

ประชุมกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 1 /2566

ประชุมกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 1 /2566 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก อาคารกรมการข้าว โดยผู้อำนวยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานในที่ประชุม

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-06-21 15:23:13

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนิเทศงานของนิสิต

ต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-05-25 13:52:21

อ่านต่อ...

กรมการข้าว จัดงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 17 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กรมการข้าว จัดงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 17 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-03-22 16:07:40

อ่านต่อ...

"กรมการข้าว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2023 ปรับภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี"

"กรมการข้าว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2023 ปรับภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี"

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-03-13 15:28:52

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประชุมหารือแนวทางการจับคู่ธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประชุมหารือแนวทางการจับคู่ธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-03-03 16:21:26

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยผู้อำนวยการกองกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว หารือการดำเนินโครงการ “ร้อยเรื่องเล่าจากข้าวไทย สู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันเครื่องดื่มจากข้าวไทย

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยผู้อำนวยการกองกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว หารือการดำเนินโครงการ “ร้อยเรื่องเล่าจากข้าวไทย สู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันเครื่องดื่มจากข้าวไทย

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-02-22 14:30:18

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการทำงานและการผลิตข้าว กข43 ของ สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการทำงานและการผลิตข้าว กข43 ของ สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญจนัสม์ พาพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการทำงานและการผลิตข้าว กข43 ของ สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-02-22 14:13:56

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-01-04 11:15:47

อ่านต่อ...