ข้อมูลพันธุ์ข้าว

 พันธุ์ข้าว   Varieties of Rice     Sorten von Reis
ข้าวก่ำล้านนา Khao kum Lanna  -  -
ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49   -  - Chor Mai Pai Nummer 49
ข้าวพญาลืมแกง Pa-yah Leum Gaeng Rice  -  -
ข้าวมะลินิลสุรินทร์ Malinin Surin Rice  - Mali Nil Surin Reis
ข้าวสังข์หยดพัทลุง Sangyod Rice 博他仑府的Sangyod    Songyod Reis
ข้าวสินเหล็ก  - 褐香  -
ข้าวหอมกระดังงา  -  -  -
ข้าวทับทิมชุมแพ  -

春沛县石榴米

Tubtim Chumprae Reis
ข้าวหอมมะลิ Hommali Rice 茉莉香  -
ข้าวหอมมะลิแดง  - 茉莉香 Rotbraun Hom Mali Reis
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ Khao Jek Chuey Sao Hai  -  -
ข้าวเหนียวดำลืมผัว Luempua Rice  - Leum Pua Klebreis
ข้าวเหนียวดำหมอ  -  -  -
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ Kaowong Kalasin Sticky Rice  -  -
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  -  -  -
ข้าวไรซ์เบอรี่ Riceberry 紫莓香  -