รวมเอกสารการอบรมสัมมนาต่างๆ

รวบรวมเอกสาร แบบฟอร์ม และ powerpoint ของการอบรม/สัมมนาต่างๆ ที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดขึ้น

icon สัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
          วันที่ 14-18 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเอส รัชดา กทม.
         Click here button

 iconอบรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เบื้องต้น
          วันที่ 7-10 ก.พ. 60 ณ โรงแรม KU HOME และ สถาบันเกษตราธิการ
         Click here button

iconอบรมระบบการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าว
         รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24 ก.พ. 60
         รุ่นที่ 2 วันที่ 7-10 มี.ค.60
         ณ โรงแรม KU HOME และ สถาบันเกษตราธิการ
         Click here button

iconอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสินค้าออนไลน์
         วันที่ 27-31 มี.ค. 60 ณ โรงแรม KU HOME และ สถาบันเกษตราธิการ
         Click here button