ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 3/2557 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

picturess

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 3/2557 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร ได้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 100 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 สถานี

   1. สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว บรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษา

   2. สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยบรรยายให้ความรู้ทั่วไป และคุณประโยชน์ต่างๆ ของข้าว

   3. สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การบรรยายและสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งมอบไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกแก่นักเรียน และอาจารย์

   4. สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกมส์ โดยนำเอกสารต่างๆ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ และเกมส์ เช่น สุภาษิตคำพงเพยเกี่ยวกับข้าว

ในงานนี้ เด็กนักเรียนและอาจารย์มีความพึงพอใจในกิจกรรมการสาธิตการทำไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอกและชื่นชอบรสชาติของไอศกรีม โดยเฉพาะเด็กนักเรียนส่วนมากชอบไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอกเป็นอย่างมาก และไม่ทราบว่าข้าวสามารถนำมาทำไอศกรีมได้ รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากข้าวกล้อง และมีเด็กนักเรียนส่วนน้อยที่เคยรับประทานข้าวกล้อง จึงทำให้เด็กนักเรียนและอาจารย์ชื่นชอบในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นพิเศษ