อบรมข้าวแกงทอดและชาข้าวลืมผัว ณ สถาบันพัฒนาสังคม

picturess

อบรมข้าวแกงทอดและชาข้าวลืมผัว ณ สถาบันพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมข้าวแกงทอด และชาข้าวลืมผัว ณ สถาบันพัฒนาสังคม กทม. วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.

ในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และสอนการแปรรูปข้าวแกงทอด และชาข้าวลืมผัว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 ท่าน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีความสนใจที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ