อบรมทำน้ำข้าวกล้องงอก ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

picturess

อบรมทำน้ำข้าวกล้องงอก ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดอบรมการทำน้ำคลอโรฟิลล์ น้ำข้าวกล้องงอก และข้าวกล้องงอกผง ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา  กรมการข้าว วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. 

มีผู้ร่วมฝึกอบรม 40 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย และสาธิตการทำเครื่องดื่มจากต้นกล้าข้าว น้ำข้าวกล้องงอก และข้าวกล้องงอกผง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ โดยมีการสักถามข้อสงสัย และร่วมปฏิบัติในการสาธิตดังกล่าว