อบรมทำสบู่และโลชั่นจากน้ำมันรำข้าว ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

picturess

อบรมทำสบู่และโลชั่นจากน้ำมันรำข้าว ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดอบรมการทำสบู่ และโลชั่นจากน้ำมันรำข้าว ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.

มีผู้ร่วมฝึกอบรม 36 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย และสาธิตการทำสบู่ และโลชั่น จากน้ำมันรำข้าว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ โดยมีการสักถามข้อสงสัย ร่วมปฏิบัติในการสาธิตดังกล่าว และเสนอให้มีการพัฒนาสูตรใหม่ๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเสนอให้มีการสอนหลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากข้าว