เส้นทางข้าวเหนียว

เส้นทางข้าวเหนียว

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  มาตรการเชิงรุก-เชิงรับสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและการค้าข้าวเหนียวของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยมี นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวไทยและร่วมจัดนิทรรศการ “เส้นทางข้าวเหนียว”เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ภายในงานประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวเหนียว  เช่น  ขนมนางเล็ด ข้าวแต๋น ข้าวหลาม  แป้งข้าวหมาก  ขนมจาก   ขนมดอกจอก ขนมกง ด้านเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ข้าวเหนียวดำ  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ชิม  ได้แก่  ไอศกรีมที่ทำจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว  ซึ่งได้รับความสนใจมาก  ทั้งรูปแบบ สีสันสวยงาม รสชาติอร่อย น่ารับประทาน  และชิมข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ข้าวเหนียวพญาลืมแกง  และข้าวเหนียวสันป่าตอง ที่หุงขึ้นภายในงานได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าสนใจและอร่อย  ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการชอบรูปแบบการจัดนิทรรศการ เนื้อหาน่าสนใจ กระชับ และชัดเจน  ในภาพรวมของการจัดนิทรรศการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี