ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาข้าวสุพรรณปลอดสารเคมีสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (AEC)

picturess

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาข้าวสุพรรณปลอดสารเคมีสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (AEC)

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการพัฒนาข้าวสุพรรณปลอดสารเคมีสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้จัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 

ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนา การบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปข้าว และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมทั้งชิมผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้นำไปจัดแสดง รวมทั้งมีความชื่นชอบในรสชาติของไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และสนใจที่จะนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ