ประกวดเครื่องสีข้าว

ประกวดเครื่องสีข้าว

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดการประกวดเครื่องสีข้าว ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เพื่อนำแสดงในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ลานจัดงานวันข้าวฯ กรมการข้าว ซึ่งได้จัดการแข่งขันเวลา 13.00 น. และเสร็จสิ้นเวลา 15.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่

   ทีมที่ 1 บริษัท มินเซน แมชีนเนอรรี่ จำกัด

   ทีมที่ 2 บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด

   ทีมที่ 3 บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   ทีมที่ 4 โรงงานผลิตเครื่องจักรกลบุญยวง

เกณฑ์การตัดสินดูจากปริมาณข้าวสารที่ได้จากเรื่องสี และเปอร์เซ็นต์ข้าวต้น ความขาวของข้าวสาร และประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องสีข้าว รวม 100 คะแนน ได้ผลการตัดสิน ดังนี้ 

   รางวัลที่ 1 โรงงานผลิตเครื่องจักรกลบุญยวง

   รางวัลที่ 2 บริษัท มินเซน แมชีนเนอรรี่ จำกัด

   รางวัลที่ 3 บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   รางวัลชมเชย บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด