ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร ได้มีการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอาจารย์ จำนวน 100 คน เข้าร่วม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 สถานี

   1. สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว บรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษาต้นข้าว

   2. สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว มีการบรรยายให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของข้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

   3. สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติ) มีการบรรยายและ สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักเรียนได้ชิมไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก

   4. สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกม มีการนำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนได้อ่าน และร่วมเล่นเกม เช่น สุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับข้าว เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกิจกรรมการสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก และชื่นชอบรสชาติของไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก
ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนได้มีการผลิตไอศกรีมข้าวกล้องงอก แต่ใช้แป้งข้าวในการผลิต ทำเกิดการเปรียบเทียบรสชาติของไอศกรีมจากทั้งสองแหล่ง
นอกจากนี้ทางผู้จัดยังมีข้าวตัวอย่างให้นักเรียนได้ชิม โดยส่วนใหญ่ชอบรับประทานข้าวกล้อง ในขณะที่ในชีวิตประจำวันรับประทานข้าวขัดขาว
จากการสอบถามความเห็นจากอาจารย์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ได้ความว่า โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร เป็นโครงการที่ดีมาก โดยคณะวิทยากรจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาเผยแพร่ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ทั้งยังมีความสนใจเพิ่มเติมในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสดีๆ อย่างนี้ในคราวต่อไป