ร่วมจัดกิจกรรมศาลาข้าวไทยในงานมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี

picturess

ร่วมจัดกิจกรรมศาลาข้าวไทยในงานมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้ร่วมจัดกิจกรรมศาลาข้าวไทยในงานมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดี จ.นครปฐม โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการในกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป มีการแสดงโชว์จากหน่วยงานต่างๆ การจับคู่เจรจาธุรกิจ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว พร้อมทั้งชิมผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และสนใจที่จะนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ทางสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้ให้คำแนะนำ และแจกเอกสารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่มีผู้ประกอบการที่สนใจ