กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

picturess

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ กรมชลประทาน  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557  โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชวลิต ชูขจร) เป็นประธานในการเปิดงาน

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป การออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงบนเวที และการแจกรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้มีการสาธิตการทำข้าวแกงทอด การชิมไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก แลชาผสมน้ำผึ้งและมะนาว โดยมีผู้เข้าร่วมงานวันละประมาณ 1,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมีความสนใจและชื่นชอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้ได้มีการแจกเอกสารเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว