ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เรื่องการแปรรูปข้าว

picturess

ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เรื่องการแปรรูปข้าว

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เรื่องการแปรรูปข้าว ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 57 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายอรรถพร สุวัธนเดชา) เป็นประธานในการเปิดงาน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรจากหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง การประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่เขตชั้นนอก 26 เขต และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 550 ท่าน ซึ่งผู้ร่วมงานได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

ที่ได้นำไปจัดแสดง และชื่นชอบผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก