ร่วมจัดแสดงงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 (IPITEx 2014)

picturess

ร่วมจัดแสดงงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 (IPITEx 2014)

กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 (IPITEx 2014) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งสินค้าบ่งชีทางภูมิศาสตร์ของไทย การจัดจุดนัดพบเจรจาธุรกิจ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดง mini concert จากศิลปินที่มีชื่อเสียง และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้มีมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก