ร่วมสาธิตการแปรรูปข้าวในงานสีสันพรรณไม้เทิดราชินี ครั้งที่ 8

ร่วมสาธิตการแปรรูปข้าวในงานสีสันพรรณไม้เทิดราชินี ครั้งที่ 8

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปข้าวและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ร่วมกับหน่วยงาน 16 องค์กร ในงาน สีสันพรรณไม้เทิดราชินี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานได้มีการนำพันธุ์ไม้ต่างๆ มาจัดแสดง นำผลผลิตและสินค้ามาแนะนำ รวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้มีการสาธิตพร้อมชิมผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก ชาข้าวน้ำผึ้งผสมมะนาว เมี่ยงข้าวกล้อง ข้าวแกงทอด และขนมครกข้าวกล้องทรงเครื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 ท่านต่อวัน ซึ่งผู้ร่วมงานได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาข้าวน้ำผึ้งผสมมะนาว และขนมครกข้าวกล้องทรงเครื่อง เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานหลายท่านให้ความสนใจและต้องการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์