บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอศึกษาดูงาน ณ อาคารเพิ่มมูลค่า โรงเรียนข้าวและชาวนา

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอศึกษาดูงาน ณ อาคารเพิ่มมูลค่า โรงเรียนข้าวและชาวนา

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าข้าว การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ อาคารเพิ่มมูลค่า โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว 

โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายการเพิ่มมูลค่าข้าว สาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติการทำน้ำข้าวกล้องงอกสูตรธัญพืช ชาข้าวกล้องข้าวเหนียวลืมผัว และมีการชิมชาข้าวผสมน้ำผึ้งมะนาว ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมดูงานทั้งหมด 30 ท่าน โดยเป็นเกษตรกรจากบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และมีการแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ เช่น ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวมันไก่ไรซ์เบอรี่ เป็นต้น ซึ่งมีจำหน่ายในท้องถิ่น นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรได้นำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่มาให้ทดลองชิม พร้อมขอคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรยังได้รับแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นเครื่องดื่ม และพร้อมนำไปต่อยอด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวต่อไป