อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะประกวดโคลงกลอน ภาพถ่ายและเครื่องจักรกลการเกษตร

2016 06 04 1

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโคลงกลอน ภาพถ่าย

และเครื่องจักรกลการเกษตร

2016 06 04 2

2016 06 04 3

2016 06 04 4

                วันที่ 4 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโคลงกลอน ภาพถ่าย และเครื่องจักรกลการเกษตร เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้ชมนิทรรศการและร้านค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนา ภายใต้หัวข้อ ทางเลือก ทางรอด การทำนายุค 4G”  การสาธิตทำขนมจากข้าว