ร่วมจัดนิทรรศการงานวันอาหารโลก

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันอาหารโลก

 กรมการข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันอาหารโลก ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) เป็นประธานในการเปิดงาน

ภายในงานมีการการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งกรมการข้าวได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวอินทรีย์ ข้าว GI จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จัดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน จัดแสดงเครื่องสีข้าว และการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (GMP) โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก