ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2557 โรงเรียนศรีอุลัย

picturess

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2557 โรงเรียนศรีอุลัย

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร ได้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนศรีอุลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 - 6 จำนวน 45 คน

       โรงเรียนศรีอุลัย ตั้งอยู่เลขที่ 888 ซอยอรุณอมรินทร์ 30 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 อยู่ในสังกัด สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) มีนางเอื้อวรยา สิทธิมงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีอุลัยเปิดสอนหลักสูตรปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-3) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)ปัจจุบันมีนักเรียนในระดับประถมประมาณ 70 คน

       โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร ได้ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนศรีอุลัย โดยนำความรู้เกี่ยวกับข้าว การทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้อง และสาธิตการทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก พร้อมทั้งมอบไอศกรีมให้แก่อาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม