งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด

picturess

งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด

งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 57 - 2 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดแสดงระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้ร่วมจัดนิทรรศการข้าว GI ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก