ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ “เด็กไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 12” พร้อมด้วย นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

โดยในปีนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของคำขวัญวันเด็กประจำปี 2558 ที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปปฏิบัติประจำตัว เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตนเองต่อไป และขอให้ผู้ปกครองให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และกล่อมเกลาจิตใจลูกๆ หลานๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา เป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ำค่าอย่างแท้จริง โดยให้ช่วยกันย้ำเตือนถึงค่านิยม 12 ประการ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มจัดงานวันเด็กภายใต้ชื่อ “เด็กไทยหัวใจเกษตร” มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 12 โดยแนวคิดการจัดงานในปีนี้คือ“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คืนความสุขให้เด็กไทยหัวใจเกษตร” ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมหลากหลาย ที่มีสาระความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานให้เด็กๆ ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการนี้ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ในส่วนของกรมการข้าว ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิง ให้ความหรรษาและสอดแทรกความรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องข้าวอย่างง่ายๆ โดยภายในบูธประกอบด้วย นิทรรศการ “เด็กไทยกับค่านิยม 12 ประการ” กิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าว อาทิ ชาน้ำผึ้งผสมมะนาวจากข้าวลืมผัว ไอศกรีมข้าวกล้องงอก เกมตอบปัญหาเรื่องข้าวชิงรางวัล และเกมตักไข่รับของรางวัลจากกรมการข้าว พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มแปรรูปจากข้าวมากมายหลายชนิด