กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จังหวัดพิษณุโลก

IMG 25620905 105206กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม และสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2562

IMG 25620904 101906 tile