กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมติดตามการประเมินโรงสีข้าว GMP ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

IMG 25620906 101730กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ร่วมติดตามการประเมินโรงสีข้าว GMP ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

IMG 25620906 094650 tile