กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

01

 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปข้าว ปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ อเวนิว โซน C 

 

 

02

03