กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3

151162 0035 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3 ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 จ.พะเยา

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด และเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3 (3rd World’s Hom Mali Rice Harvesting Day) หรืองานพะเยาโมเดล ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 จ.พะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โดยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าวและระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทั้งได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ(ข้าวลืมผัว) จ.พะเยา จัดแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้การรับการเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวที่ได้รับเครื่องหมายตราพันธุ์แท้ของกรมการข้าว  ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร เช่น กระดาษฟางข้าว เครื่องสำอาง

001 tile