กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "เกษตรอาหารรังสิต ครั้งที่ 5"

01 1

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "เกษตรอาหารรังสิต ครั้งที่ 5"

 

01