สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จ.ตรัง

001 1กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

 

001