แถลงข่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน organic life festival ครั้งที่ 3

picturess

แถลงข่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน organic life festival ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงค์ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้แถลงข่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน organic life festival ครั้งที่ 3 ผ่านรายการบ้านพระราม 4 วาไรตี้ข่าว ทางช่อง 3SD

โดยกรมการข้าวร่วมกับสถานนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินหน้าจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนวงการเกษตรอินทรีย์ไทย ในวันศุกร์ที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15  กุมภาพันธ์นี้  เวลา 15.00-22.00 น. ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อน เจริญกรุง เพื่อเป็นสื่อกลางให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้มาเจอกันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ และยังเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีการเกษตร

กรมการข้าวได้ร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีการ โชว์ ชิม ช็อปในศาลาข้าวไทย ประกอบด้วยข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้างชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ข้าวพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกษตรกรเครือข่ายของกรมการข้าวที่นำสินค้ามาจำหน่ายอีกด้วย