กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จ.พัทลุง

002 1กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จ.พัทลุง

 

002