กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามการทำงานสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์

18 10 62 chainat 1กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

เพื่อดูการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานภายในโรงสีและห้องคัดบรรจุ และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ข้าวสารที่สีแล้วมีคุณภาพ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ได้ขอการรับรองมาตรฐานโรงสี GMP เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไข และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานโรงสีข้าว GMP ต่อไป

18 10 62 chainat