กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. บุฤาษี

03 12 62 surin burusee1กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. บุฤาษี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 

โดยมีนายตู้ สมนึก ประธานวิสาหกิจชุนชนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประสานงานเพื่อขอการรับรองเครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q  เนื่องจากโรงสีของวิสากิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ต. บุฤาษีได้รับมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว มีการผลิตข้าวGAP และข้าวอินทรีย์และมีกำลังการผลิต 10,000 กิโลกรัมต่อวัน

03 12 62 surin burusee