กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าข้าวในงาน KUBOTA farmer acadamy 2015

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าข้าวในงาน KUBOTA farmer acadamy 2015

เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2558 กลุ่มพัฒนาการแปรรูป ได้จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าข้าว ให้กับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในงาน KUBOTA farmer acadamy 2015 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากการคัดเลือกคนวัยทำงานทุกอาขีพที่สนใจเป็นชาวนาประมาณ 40 รายจากทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดอบรมการทำบรรจุภัณฑ์ข้าวถุง การทำน้ำข้าวกล้องงอก การทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และการทำข้าวกล้องงอกผง โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจกันอย่างมาก และจะนำไปต่อยอดพัฒนากิจการของตนเองเพิ่อเพิ่มมูค่าข้าวให้หลากหลายมากขึ้น