งานวันรณรงค์การใช้ข้าวพันธุ์ดี (กข49)

picturess

งานวันรณรงค์การใช้ข้าวพันธุ์ดี (กข49)

 

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การใช้ข้าวพันธุ์ดี (กข49) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556  ณ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจจากหน่วยงานราชการและเอกชนกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน

ในงานมีการจัดสถานีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่

    สถานีที่ 1 การใช้เมล็ดพันธุ์ดี (กข49) และการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าว

    สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน และการรักษาระบบนิเวศน์ในนาข้าว

    สถานีที่ 3 การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวและสาธิตการแปรรูปจากข้าว อาทิ การทำชาข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว และมีการจัดกิจกรรมชิมไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก ซึ่งเกษตรกรและผู้ร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก