Display # 
Title Author Hits
กรมการข้าว โชว์ชิมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ในงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย “โครงการ Amazing Thai Taste” Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1044
ขอเชิญร่วมเจรจาธุรกิจ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 949
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม รุ่นที่ 2 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 953
International Green Week Berlin 2016 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1206
กรมการข้าวเจาะตลาดข้าวไทยในจีน ร่วมงานจัดแสดงข้าวคุณภาพพิเศษ SMEหนุนสร้างความเข้มแข็งชาวนา Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1056
อธิบดีกรมการข้าวติดตามการทำนาเชิงอุตสาหกรรมนาแปลงใหญ่ จ.นครราชสีมา Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1023
ภาครัฐไฟเขียวติวเข้มต่อยอด SME พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สนับสนุนวงการข้าวไทย สู่ความเป็นเลิศ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1582
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าข้าวในงาน KUBOTA farmer acadamy 2015 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1484
กรมการข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามMOUการพัฒนาชาวนา การผลิตข้าว และการจัดการข้าว Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1061
ในหลวงคือดวงใจ ข้าวไทยคือชีวิต Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1204