Display # 
Title Author Hits
ภาครัฐไฟเขียวติวเข้มต่อยอด SME พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สนับสนุนวงการข้าวไทย สู่ความเป็นเลิศ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1711
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าข้าวในงาน KUBOTA farmer acadamy 2015 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1606
กรมการข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามMOUการพัฒนาชาวนา การผลิตข้าว และการจัดการข้าว Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1164
ในหลวงคือดวงใจ ข้าวไทยคือชีวิต Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1333
กรมการข้าวปลุกตลาดข้าวคุณภาพเปิดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตข้าวคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1212
กรมการข้าวร่วมเปิดงาน organic life festival ครั้งที่ 3 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1452
แถลงข่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน organic life festival ครั้งที่ 3 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1066
อบรมหลักสูตรการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพื่อการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองโรงสีข้าว GMP ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1282
งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 864
กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมบูรณาการงานของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งชาติ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 961