Display # 
Title Author Hits
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 923
งานเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 900
งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 770
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 2751
พิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 922
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันอาหารโลก Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 872
ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 900
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าข้าว GI และสำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชน Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1433
บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอศึกษาดูงาน ณ อาคารเพิ่มมูลค่า โรงเรียนข้าวและชาวนา Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 878
ร่วมสาธิตการแปรรูปข้าวในงานสีสันพรรณไม้เทิดราชินี ครั้งที่ 8 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 766