Display # 
Title Author Hits
ออกบูธงานคนไทยหัวใจเกษตร ณ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 2634
อบรมข้าวแกงทอดและชาข้าวลืมผัว ณ สถาบันพัฒนาสังคม Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 749
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 3/2557 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 737
งานนิทรรศการด้านข้าวเพื่อต้อนรับการทัศนศึกษาดูงานของยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 892
งานวันรณรงค์การใช้ข้าวพันธุ์ดี (กข49) Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 759
ศึกษาดูงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 1603
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2557 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 871
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2557 โรงเรียนศรีอุลัย 825