Display # 
Title Author Hits
อบรมการทำชาข้าวกล้อง ณ จังหวัดพัทลุง Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1178
อบรมทำสบู่และโลชั่นจากน้ำมันรำข้าว ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 987
อบรมทำน้ำข้าวกล้องงอก ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1748
อบรมโครงการลูกพระดาบสสัญจร จ.สมุทรปราการ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1432
ออกบูธงานคนไทยหัวใจเกษตร ณ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 2792
อบรมข้าวแกงทอดและชาข้าวลืมผัว ณ สถาบันพัฒนาสังคม Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 845
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 3/2557 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 834
งานนิทรรศการด้านข้าวเพื่อต้อนรับการทัศนศึกษาดูงานของยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1011
งานวันรณรงค์การใช้ข้าวพันธุ์ดี (กข49) Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 855
ศึกษาดูงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 1787