จ้างเหมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

60 05 30 3