Display # 
Title Author Hits
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติดจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 446
ซื้อข้าวเปลือกเพื่อใช้ในโครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 496
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 498
จ้างทำบล็อกอะคริลิคใสแพ็คข้าว จำนวน 4 แบบ รวม 308 อัน Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 459
จ้างจัดหาวัสดุและอุปกรณ์งานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 482
จัดเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 437
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 449
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน 20 เครื่อง Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 438
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการข้าว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 470
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 528