ประกาศ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

59 07 22 159 07 22 259 07 22 359 07 22 459 07 22 559 07 22 659 07 22 759 07 22 859 07 22 959 07 22 1059 07 22 1159 07 22 1259 07 22 1359 07 22 1459 07 22 1559 07 22 16