รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ตั้งแต่วันที่ 18-29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ 

รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเกษตร