ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก