ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

รายละเอียด