กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 

ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร