ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร